Сливане с природата и усещане за тероар

Сливане с природата и усещане за тероар

Биологичните (или органични) са вина, получени от селско стопанство и винификация без синтетични химикали, хербициди, пестициди и изкуствени торове. За да бъде сертифициран производителя като Био , той трябва да удостоверят, че лозите не са били третирани със синтетична химична обработка през последните три до пет години (в зависимост от района) и използват само натурални продукти за борба с болести и паразити. 

Биодинамичното сертифициране изисква спазването на по-строг списък с разрешени/забранени приложения и практики, отколкото биологичните. Биодинамиката

активно насърчава живота на почвата и организмите в нея чрез прилагане на специално приготвени компости и животински продукти. Биодинамиката допълнително свързва фермата или лозето с ритмите на земята и атмосферата чрез изпълнението на задачи в лозята и винарната в съответствие с лунните и слънчевите цикли. 

Ако трябва да синтезираме основната разлика между Био и Биодинамик – при първата категория, има забрани и огранчения,а Биодинамикта предлага решения и превенция, съобразени с естествените закони в природата.

В La Cave du Moulin от  08.08. до 28.08  ще може да опитвате различни био, биодинамични и безсулфитни вина.  Усетете природата и чистотата на тероара!