Women’s day 2023

Event 8th of March 2023

Международният ден на жената се отбелязва в много страни по света. Това е ден, в който всички жени получават признание за постиженията си. Произходът на Международния ден на жената (IWD) е извлечен от повече от едно историческо събитие и започва като признание за борбата на жените да направят работните си места по-добри. Създаден от протест и политически действия, той е символ на борбата на жените за подобряване на живота им.

Този ден напомня на всички по света, че жените играят важна роля във всички части на обществото, от образованието и политиката, до научните изследвания и бизнеса. Също е ден за размисъл за жените, които са оказали влияние върху другите и върху общество.

Каним Ви в La Cave du Moulin на 08.03.2023 от 19.00 , за да отпразнуваме най-женския ден с Шампанско, вкусни хапки и прекрасно настроение!

Резервирайте тук